Registre REACH

17 abril, 2018

El REACH és el reglament de la Unió Europea per millorar la protecció de la salut humana i el medi ambient contra els riscos que poden presentar els productes químics. A DYT QUÍMICA SL hem completat el registre total de la nostra molècula ATMP N-oxide 5K, DYTCATIO AO-45, fabricada per nosaltres a les nostres instal·lacions de Viladecavalls (BCN).

Veure certificat (en anglès) >

FOSFONATS
ABRASIUS PLÀSTICS
BLANQUEJANTS

PRODUCTES A MIDA!

dytquimica.es