DYTBLANC
>>>


· DYTBLANC CBS Blanquejant òptic estable a l’hipoclòrit. Valor de E 1150


· DYTBLANC MS Blanquejant òptic. Valor E 450


· DYTBLANC OB Blanquejant òptic. Bona resistència a la Temperatura. Punt de Fusió 202ºC

FOSFONATS
ABRASIUS PLÀSTICS
BLANQUEJANTS

PRODUCTES A MIDA!

dytquimica.es