DYTCATIO
>>>


Els fosfonats son agents multifuncionals pel control dels ions metàl·lics. Per definició contenen al menys un grup funcional PO3H2, lligats a un entorn de carbono. Aquesta estructura química fonamental es una de les raons per les que les principals característiques dels fosfonats son:

> Efecte Umbral: Capacitat de que quantitats molt petites de inhibidors de sedimentació mantinguin grans quantitats de sediments en solució.

> Estabilitat en sistemes aquosos a altes temperatures, pressions y pH extrems.

> Gran seqüestració/ dispersió /defloculació: La seqüestració (o quelació) es el processo d’utilitzar un compost per a formar un compleix amb el ió metàl·lic soluble al aigua. La dispersió es la propietat per la que els fosfonats dificulten el creixement de les aglomeracions de cristalls i partícules. Els fosfonats son fortament absorbits per les superfícies i es creen fortes cargues repel·lents. Els fosfonats tenen també la capacitat de deflocular i mantenir aquets sistemes en situació de dispersió durant llargs períodes de temps.

> Gran solubilitat en sistemes aquosos.

> Control de la corrosió: La corrosió es produeix quan el metall es atacat per l’oxigen del aigua. Els fosfonats, sols o en combinació son excel·lent s inhibidors de corrosió.

Els nostres fosfonats els classifiquem en tres grups:

> Fosfonats estàndards obtinguts per síntesi.
> Fosfonats obtinguts per reacció.
> Mescles i Especialitats.> FOSFONATS STANDARDS OBTINGUTS PER SÍNTESI

· DYTCATIO A-50 Fosfonat ATMP 50%.

· DYTCATIO H-60 Fosfonat HEDP 60%

· DYTCATIO S-60/S-66/S-66C Fosfonat DTPMP en diferents concentracions i pH.

· DYTCATIO AM Fosfonat PBTC 50%> FOSFONATS OBTINGUTS PER REACCIÓ

· DYTCATIO AS-45 Fosfonat amb una optima propietat dispersant. Utilitzat en formulacions com inhibidor de corrosió. Producte multi ús en diferents aplicacions.

· DYTCATIO HS-37 Fosfonat utilitzat especialment en abrillantadors, netejavidres i neteja de superfícies. Producte multi ús en diferents aplicacions.

· DYTCATIO D-22 Fosfonat estabilitzador de l’aigua oxigenada en forma neutra.> MESCLES I ESPECIALITATS

· DYTCATIO AO-45 Fosfonat oxidat especial amb dos funcions principals: es estable al hipoclorit sòdic ( amb lo que l’estabilitza) i substitució de NTA/EDTA.

· DYTCATIO AO-38 Fosfonat modificat, estable al hipoclorit i amb un fort poder de quelació del catió Fe.

· DYTCATIO AO-40 Fosfonat per el sector Textil, recomanat per el procés de tintura, per no interferir amb els colorants metàl·lics (no desmetallitza).

· DYTCATIO TN-35 Mescla sinèrgica de fosfonats modificats utilitzat en moltes formulacions. Pot substituir a la molècula DTPMP 7Na.

FOSFONATS
ABRASIUS PLÀSTICS
BLANQUEJANTS

PRODUCTES A MIDA!

dytquimica.es